Fotballgruppa inviterer til Årlig Møte. Husk påmelding! NY DATO

Fotballgruppa inviterer til Årlig Møte. Husk påmelding! NY DATO

Årlig Møte i IL Stålkameratene Fotball, 21/04-2021 kl. 18:00 i klubblokalet. Husk påmelding!

Fotballgruppa inviterer til årlig møte onsdag 21/04 kl. 18:00 på Klubbhuset, Ranenget 15.

Saker og forslag til behandling må være styret i hende senest 14. april. Forslag kan sendes til: fotball@staalkam.no, eller overleveres styret i papirform.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, https://staalkam.no/kontakt-medlemsskap-kunngjoringer/arlige-moter.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, eller fylle 15 år i løpet av 2021 og ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 6.

Påmelding: Med bakgrunn i Covid-19 må alle deltakere melde seg på i forkant. Frist 7 dager før møtets avvikling. Påmelding kan gjøres pr. e-post til: fotball@staalkam.no, eller pr sms til 918 28 903. Påmelding skal inneholde navn på deltaker/ deltakere!

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt styret.

16.03.2021 21:22