Fotballgruppa

Årlig Møte 22/02-2023

Tid og sted: Onsdag 22/02-23, kl. 20:00, Stålhallen Kantine

Forslag og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14/02. Forslag og saker sendes: fotball@staalkam.no, eller overleveres styret i papirform.

Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig for medlemmene 15/02-2023

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Gruppas årsberetning 2022

Sak 5. Regnskap 2022

Sak 6. Behandle forslag og saker                                                                                                                                                    

Sak 7. Budsjett 2023

Sak 9. Foreta følgende valg:

  1. Leder
  2. Styremedlem

 

Mvh

Styret i IL Stålkameratene Fotball

 

Ove Langvann, leder

Karl M Ellingsen, nestleder

Roger Fagerdal, kasserer

Roy Vonstad, sekretær

Sturla Dahle, styremedlem

Roar Henriksen, styrerep. futsal

Kåre Solheim, styrerep. oldboys

Regnskapet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne.

Friidrettsgruppa

Informasjon og tisdpunkt for avvikling av årlig møte i friidrettsgruppa kommer.

Judogruppa

Informasjon og tidspunkt for avvikling av årlig møte i Judogruppa kommer.

Skigruppa

Informasjon og tidspunkt for avvikling av årlig møte i skigruppa kommer.