Fotballgruppa

Saksliste Årlig Møte 2020

Regnskapet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne.

Fotballgruppa inviterer til Årlig Møte- HUSK PÅMELDING!

Fotballgruppa inviterer til årlig møte onsdag 21/04 kl. 18:00 på Klubbhuset, Ranenget 15.

Saker og forslag til behandling må være styret i hende senest 14. april kl. 12:00. Forslag kan sendes til: fotball@staalkam.no, eller overleveres styret i papirform.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, på www.staalkam.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, eller fylle 15 år i løpet av 2021 og ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 6.

Alle som ønsker å delta på møtet må, med bakgrunn i Covid-19, melde seg på med frist 7 dager før avvikling. Påmelding gjøres enten pr. e-post til: fotball@staalkam.no, eller ved sms til: 918 28 903.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt styret.

Velkommen og vel møtt!

Friidrettsgruppa

2021

Informasjon og tisdpunkt for avvikling av årlig møte i friidrettsgruppa kommer.

Judogruppa

2021

Informasjon og tidspunkt for avvikling av årlig møte i Judogruppa kommer.

Skigruppa

2021

Informasjon og tidspunkt for avvikling av årlig møte i skigruppa kommer.