-Skiglede siden 1979

-Skiglede siden 1979

Blåvegenløpet 2024 nærmer seg. Vi tar et tilbakeblikk på rennets historie.

Blåvegenløpet har en solid historie som går tilbake til 1979 – her er litt av den:
Blåvegenløpet, et av Nord- Norges største turrenn, så dagens lys første gang i 1979.
Vi er stolte av at løpet frem til 2020 gikk av stabelen hvert år uten en eneste avlysning. Det har vært nære på to ganger, men flytting av målgang og fantastisk innsats fra TDer, funksjonærer og Rana kommune har berget rennet også de få gangene værgudene har tatt tidlig påskeferie. Men under en global pandemi var det naturligvis ikke forsvarlig å gjennomføre rennet. Det var en ekstrem lettelse når startskuddet for 2022 utgaven gikk, vi var endelig tilbake.

Arbeidet med løypene startet sommeren 1978. Iherdige frivillige ryddet og kvistet traséen slik at det første rennet fra Umbukta til Mofjellstua kunne arrangeres. Rennet ble en umiddelbar suksess og, uten at registreringen var like nøyaktig som i dagens høyteknologiske samfunn, forteller vitner om deltagerrekord på opp mot 1800 turglade skiløpere. På den annen side har rennet også vært nede i ca. 300 deltagere, men de siste ti årene har tallet vært forholdsvis stabilt like over 1000 helt frem til i 2009, da vi opplevde en liten eksplosjon opp til 1330 deltagere.

Løypene og klassene har stadig forandret seg i løpet av rennets historie. Den opprinnelige traséen fra Umbukta til Mofjellstua ble endret i 2002 og traséen hadde målgang i Brennåsen. Mindre utbedringer og løypeomlegginger opplever vi stadig, men traséen har i grove trekk vært den samme gjennom hele løpets levetid. I 2023 ble målgangen endret til Klokkerhagen for å gjøre folkefesten mer tilgjengelig for publikum.

Mens løpet tradisjonelt sett har hatt deltagere nesten utelukkende fra Ranaområdet, har vi de siste 10 årene opplevd stadig større pågang fra eliteløpere og stadig større internasjonal deltagelse. Tsjekkere, finner, svensker, russere, franskmenn, tyskere,italienere, spanjoler, dansker, islendinger og østerrikere har vært med på å gjøre rennet til en internasjonal folkefest.

30.01.2024 11:27