Stålkameratenes historie overlevert Arkiv i Nordland

Stålkameratenes historie overlevert Arkiv i Nordland

Onsdag 26/10 ankom to staute Stålkamerater, med tilhengeren fullastet av pappesker inneholdende Stålkameratenes rikholdige historie, samlet, ivaretatt og katalogisert av Roar "Bastian" Michalsen, Arkiv i Nordland i Bodø. Foto: Arkiv i Nordland

Roar Michalsens nitidige arbeid med å samle Stålkameratenes rikholdige historie, er et arbeid nærmest uten sidestykke. I årevis har denne viktige jobben foregått, på Michalsens eget initiativ, men med støtte fra idrettslaget. 

Stålkameratenes Roger Fagerdal og Bjørn Erik Rydland ble det siste og viktige ledd i prosjektet, da de tok jobben med å transportere verket til Arkiv i Nordland i Bodø.

Arkiv i Nordland er en fylkeskommunal arkivinstitusjon med føgende mandat:

  • gi råd og rettledning til fylkeskommunens ytre etater/institusjoner i spørsmål om moderne arkivdanning og stå for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner.
  • gi råd og rettledning til fylkeskommunens ytre etater/institusjoner i spørsmål som knytter seg til informasjonsteknologi og arkiv.
  • arbeide for at eldre fylkeskommunalt arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. Fylkesarkivet skal bidra til å skape så gode fjernarkivforhold som mulig for fylkeskommunens eldre arkivmateriale (depot). AiN kan ta imot og oppbevare eldre personregister og arkiv med personopplysninger.
  • drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.
  • mottak, registrering, tolkning, kartfesting og formidling av lokale stedsnavn fra kommunene i Nordland (Stadnamnprosjektet).
  • ta på seg ulike oppgaver på prosjektbasis som er eksternt finansiert

Stålkameratene takker alle involverte, men spesielt Roar Michalsen for sitt enorme arbeid, samt Roger "Dala" Fagerdal og Bjørn Erik Rydland, som på skånsomt vis fikk materialet over fjellet.

Stålkameratenes rikholdige historie er herved ivaretatt for all fremtid.

27.10.2022 09:25