IL Stålkameratenes årsmøte opphever fotball- nekt

IL Stålkameratenes årsmøte opphever fotball- nekt

IL Stålkameratenes medlemmer opphever vedtaket som forbyr klubben å drive fotballaktivitet. Foto: Roger Marthinsen, Rana No

IL Stålkameratenes årsmøte 23. september stemte for å oppheve vedtaket som forbød klubben å drive fotballaktivitet. Vedtaket stammet fra E.O. årsmøte i 2017, som resulterte i dannelsen av Rana FK og en forening av Mo IL og IL Stålkameratene.

-Vi registrerer at medlemmene ikke ønsker å være bundet av vedtak som forbyr idrettslaget å bedrive enkelte typer aktiviteter, uttaler fotballgruppa i Stålkameratene, som videre presiserer at de applauderer Rana FKs arbeid med barne og ungdomsfotballen.

-Vi har ingen intensjoner om å starte fotballaktivitet for barn. Det er først og fremst oppheving av et vedtak som av klubbens nye og gjenværende medlemmer ble ansett som lite hensiktsmessig og som opplevdes frustrerende. Dersom spillergrunnlaget er tilstede, vil vi jobbe for å skape et tilbud på seniornivå for de som måtte ønske. Rana FK har gjennom sitt monopol på barne og ungdomsfotballen i bykjernen en naturlig tilvekst av spillere til sin toppsatsning. Dersom prosjektet føles for ambisiøst for enkelte, er det etter vår oppfatning viktig at det finnes breddetilbud som fanger disse opp og at vi på denne måten kan bidra i visjonen om Flest Mulig, Lengst Mulig.

24.09.2020 10.12