Årlig møte i fotballgruppa

IL Stålkameratene Fotball innkaller herved til årlig møte, 23/02-2022.

IL Stålkameratene Fotball innkaller herved til årlig møte, onsdag 23/02, kl 18:00.

Sted: klubbhuset, Ranenget 15.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle gruppas årsberetning 2021
5. Behandle gruppas regnskap 2021
6. Behandle gruppas budsjett for 2022
7. Behandle forslag og saker
8. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Styremedlem og varamedlem

Mvh

Styret i IL Stålkameratene Fotball

Roger Fagerdal, leder

Karl M Ellingsen, nestleder

Ove Langvann, kasserer

Roy Vonstad, sekretær

Roar Henriksen, styremedlem futsal

Kåre Solheim, styremedlem oldboys

Sturla Dahle, styremedlem

10.02.2022 08:51